Pavel Žáček: Události, komentáře: Zrušení lustračního zákona?(ČT 24 ) Má dál platit lustrační zákon jako pojistka proti bývalým udavačům a spolupracovníkům zločinného režimu, nebo už je nepotřebný a přežitý? KSČM ho znovu navrhuje zrušit, Piráti naopak rozšířit i na členy vlády.

Je čas na revizi lustračního zákona? A je vůbec účinný, když jsou svazky spolupracovníků neúplné? Téma Událostí, komentářů ČT24 pro poslance a historika Pavla Žáčka.Celý rozhovor s Pavlem Žáčkem můžete zhlédnout na ČT24.Lustrační zákon, pojistka proti vlivu lidí spjatých s minulým režimem, anebo 30 let po revoluci přežitek? Piráti požadují, aby se vztahoval i na členy vlády. Strana proto podala pozměňovací návrh k novele komunistů, kteří chtějí naopak lustrace zrušit. Lustrační zákon měl zamezit přístupu do vysokých funkcí třeba bývalým agentům StB představitelům Lidových milicí a některým funkcionářům KSČ.Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:Je to zákon, který diskriminuje určitou skupinu lidí pro jejich zaměstnání. A nemyslím si, že je nějakou ozdobou českého právního řádu.Jan HAMÁČEK, vicepremiér, ministr vnitra /ČSSD/:Po té relativně dlouhé době si myslím, že je víceméně vyhaslý, takže já už bych nijak do toho nezasahoval.Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:Hosty Událostí, komentářů jsou Pavel Žáček, poslanec ODS, a Vojtěch Filip, předseda KSČM. Dobrý večer, pánové.Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:Dobrý večer.Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:Dobrý večer.Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:Pane předsedo, jaký je zásadní argument KSČM pro zrušení lustračního zákona?Vojtěch FILIP, předseda strany a místopředseda PS PČR /KSČM/:Zásadním argumentem je, že to je diskriminační zákon, který odsoudila už v roce 1992 Mezinárodní organizace práce, vlastně, že to je jakýsi --- České republiky. Tehdejší federální vláda odpověděla do Ženevy, že jde o to, aby platil jenom 5 let, tím také argumentovali, s tím že nebude prodloužen. Opak byl pravdou. V roce 95 ještě před vypršením jeho platnosti byl prodloužen a vlastně další 2 novely, které se týkaly tohoto zákona, ho vlastně daly na dobu neurčitou, respektive do jeho vyhasnutí, protože samozřejmě věk těch, kterých se týkal ten zákon, je takový, že většinu těch funkcí ani zastávat už dnes nemohu.Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:Vy pana Žáčka nevidíte, on tu kroutil hlavou. Pane Žáčku, co říkáte na ten argument, že odporuje právnímu řádu České republiky? Že je diskriminační?Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:To je samozřejmě absolutní nesmysl. Pan předseda komunistické strany zapomíná, že Ústavní soud v listopadu 1992 rozhodl, potvrdil, že to je ústavně konformní řešení toho, abychom zabránili přílivu představitelů komunistického režimu do vysokých funkcí. To není o zaměstnáních, ale jmenovaných funkcích. Myslím, že to je absurdní. A o to absurdnější je, že se ten zákon týká i jeho. Kdyby zvolil někoho jiného. Já samozřejmě nevím, kolik v ústředním výboru Komunistické strany Čech Moravy je bývalých příslušníků Státní bezpečnosti, agentů státní bezpečnosti, ale dokonce on to obhajuje, ono se to týká jeho. A teď se nebavme o panu premiéru Burešovi, respekt Babišovi. Takže já jsem trošku na vážkách na to reagovat, aby nebylo bráno osobně. Je to politický postoj a já se tomu divím, je to provokace, každému demokratovi hozená rukavice, každému demokratovi, který je spjatý s listopadem 89.Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:Vy jste sám teď zmínil pana premiéra Babiše. Ale nutno tedy dodat, že on se soudí už 8 let a ještě pořád se nedobral výsledku, který by byl pravomocný. Řekněte mi, jakou relevanci mají dnes svazky třeba státní bezpečnosti, když vidíme, že ani po 30 letech není schopná justice rozhodnout, jestli je někdo agentem Státní bezpečnosti, nebo ne. Dá se na ty informace stoprocentně spolehnout tak, abychom nikoho nediskriminovali, aby někdo byl bit a někdo ne, protože některé části těch informací a svazků nejsou už k dispozici.Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:Rozumím, co říkáte. Nicméně lustrační zákon je postaven na evidenci u Státní bezpečnosti. To znamená na registračních protokolech. Čili i kdyby pan premiér, teď nebudu říkat Bureš, budu říkat Babiš, vyhrál soudy na Slovensku, jako že je nevyhrál, tak by od Ministerstva vnitra České republiky dostal pozitivní lustrační osvědčení. Jinými slovy, že může být dneska vzhledem k té úpravě z minulého volebního období...Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:To říkáte vy, ale on tvrdí, že se Státní bezpečností nikdy nespolupracoval...Pavel ŽÁČEK, místopředseda výboru pro bezpečnost PS PČR /ODS/:To ale na věci nemění, lustrační zákon, z kterého vychází...Světlana WITOWSKÁ, moderátorka:Ale řekněte mi, je