HINA je danas, 29.

srpnja 2020. objavila vijest da, između ostalih stranaka, HSLS nije predao izvješće o donacijama od 1. – 6. mjeseca 2020. godine, a sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.Obavještavamo javnost i medije da su prihodi od donacija HSLS-a u tom razdoblju bili 0,00 (nula) kuna te da je izvješće o donacijama, sukladno Zakonu, objavljeno na web stranicama HSLS-a pod financijskom dokumentacijom stranke.Nažalost, greškom knjigovodstva HSLS-a, izvješće nije na vrijeme uneseno u aplikaciju DIP-a.HSLS uredno posluje sukladno svim zakonskim i podzakonskim propisima što dokazuje i zadnje objavljeno bezuvjetno mišljenje Državne revizije za 2018. godinu o financijskom poslovanju stranke.