– Talet gav en känsla av att EU lyckats med allt hela tiden.

Så är det inte.Torvalds vill lyfta ett varningens finger med hänsyn till hur mycket kommissionens ordförande underströk unionens roll och betydelse under sitt tal.– Jag är enig om att vi behöver ett aktivt EU i alla de frågor som von der Leyen lyfte upp i sitt tal. Samtidigt är det viktigt att vi slår vakt om att ett aktivt EU inte blir synonymt med en krypande centralisering av makt till kommissionen i frågor som enligt EU:s grundfördrag är av nationell kompetens, understryker Torvalds.Nils Torvalds uppskattar ändå optimismen och att talet lyckades framföra EU:s största framgångar och utmaningar utan att glömma något väsentligt. Han håller med von der Leyen, att EU:s ledande roll i bland annat den gröna omställningen samt den globala kampen mot covid-19 är värd att uppskatta.– Det är ofta motsättningarna och de långsamma beslutfattningsprocesserna som stjäl uppmärksamheten i EU-rapporteringen. Nu är det värt att komma ihåg att vi faktiskt lyckats vara vägledande på global nivå i de här livsviktiga frågorna, påminner Torvalds.Förutom Covid-19 och den gröna omställningen tog kommissionsordförande von der Leyen även upp den ekonomiska återhämtningen, rättsstatsprincipen och den gemensamma kris- och hotberedskapen i unionen.

Do you see content on this website that you believe doesn’t belong here?
Check out our disclaimer.