– Reformen stöder ett mer jämställt föräldraskap och gör det lättare att förena arbete och familjeliv, säger Blomqvist.

Det här är ett välkommet steg mot ett mer jämställt familjeledighetssystem, som bättre svarar på samhällets värderingar och behov.Enligt propositionen förnyas bland annat föräldradagpenningen så att utgångspunkten blir en jämlik fördelning mellan föräldrarna. Föräldrapenning ska betalas i sammanlagt 320 vardagar för ett barn. Om barnet har två föräldrar får vardera rätt till hälften. Av dessa kan högst 63 vardagar överlåtas. Enligt förslaget skulle även alla barn behandlas jämlikt oavsett familjeform, vilket bättre beaktar mångfalden inom familjer.– En jämlik fördelning ska sporra fler pappor till att ta ut en större andel av familjeledigheterna. Idag använder finländska pappor bara en tiondel av föräldradagpenningen, vilket är betydligt mindre än i våra nordiska grannländer. Nu är det dags att vi kommer ikapp. Ett mer jämställt föräldraskap främjar barnets rättigheter, pappors möjlighet att delta i familjelivet och på sikt även jämställdheten på arbetsmarknaden, säger Blomqvist.– Samtidigt står det klart att det ännu finns saker att förbättra. Utöver lagen behövs en attitydförändring i samhället och på arbetsmarknaden, för att komma åt osynliga hinder och diskriminering. Att värdesätta tid och omvårdnad av barn ska ligga i hela samhällets intresse.